Get the latest Corona Virus information from: www.sacoronavirus.co.za

Welkom by Imperani BBV


Die doel van die Imperani BBV is om veldbrande in die gebied te voorspel, te voorkom, te beheer en te blus.

Word 'n lid

Wie kan by Imperani FPA aansluit?


Enige persoon of entiteit van wie se grond 'n brand kan ontstaan en versprei wat as 'n veldbrand geag kan word, en wat as die verantwoordelike persoon of entiteit geag word kan by Imperani BBV aansluit. Die Nasionale Wet op Veld en Bosbrande (Wet 101 van 1998) ag die verantwoordelike persoon benewens die eienaar enige persoon of entiteit te wees wat volgens 'n kontrak, ooreenkoms of hofbevel beheer oor 'n stuk grond uitoefen. Dit sluit in huurders, trustees, bevelvoerders, hoof uitvoerende beamptes, en beheer of uitvoerende liggame van gemeenskap of ander organisasies. Die Wet bepaal egter dat alle gronde wat deur die staat beheer en bestuur word verplig is om by 'n brandvereniging aan te sluit indien een bestaan in die area waarin die grond voorkom. Die lidmaatskapstruktuur is soos volg: Lede van Landbouvereniging: R600 per plaas eenheid per BBA (Brand Bestuur Area), Korporatiewe plaas entiteite: R600 per aandeelhouer of direkteur van so entiteit, Nie boere landbou lede R1.00 per h met 'n minimum van R600.

Hoe om 'n lid te word Laai die grondwet af

Hoe Om by Imperani BBV Aan te Sluit


 1. Voordat u u aansoek indien, is dit raadsaam om die Imperani BBV-reëls en -regulasies te lees
 2. Vul die aan-lyn lede aansoekvorm volledig in.
 3. Registreer elke individuele grondeenheid onder jou beheer per area in die aansoekvorm.
 4. Nadat registrasie gedoen is sal Imperani BBV `n faktuur per e-pos uitreik.
 5. Voltooi die risiko kartering en brandbestrydingsvermoë per grondeenheid.
 6. Wanneer lidmaatskap fooie betaal is sal 'n lidmaatskap sertifikaat uitgereik word

Doen aansoek!

Imperani Areas


Die Imperani distrik is in 6 Brand Bestuur Areas opgedeel:

 • Ficksburg
 • Marquard
 • Clocolan
 • Excelsior
 • Tweespruit
 • Ladybrand
Elke Area is weer onderverdeel in Sektore. Brand Bestuur Areas word bestuur deur 'n Area Komitee wat 'n area bestuurder aanwys. Om te verseker dat Sektore behoorlik bedien, en dat brandbestuur effektief toegepas kan word is Sektore nie groter as 40 duisend en oor die algemeen nie kleiner as 20 duisend hektaar nie. Elke Sektor staan onder leiding van 'n Sektor leier wat 'n lid is van die Area Bestuurskomitee.

Plaas / Eiendom Brandrisikobeplanning


Die Nasionale Veld en Bosbrand Wet hou persone verantwoordelik vir veldbrand bestuur op grond waar hulle geag word om beheer oor uit te oefen. Dit is `n onweerlegbare feit dat geen bestuur toegepas kan word indien daar geen inligting of informasie beskikbaar is oor dit wat bestuur moet word nie. Selfs 'n elementêre veldbrand bestuur plan vereis dat 'n basiese risiko analise gedoen word om die omvang van die risiko te bepaal. Sodra die risiko bepaal is kan redelike voorsorg getref word om die risiko te verminder. Weiering om basiese brand bestuur toe te pas kan aanleiding gee tot kriminele klagtes of skadevergoeding eise. Indien nalatigheid 'n faktor was sal assuransie maatskappye publieke aanspreeklikheid eise onomwonde repudieer. Die Brand Risiko kartering sisteem is deur Imperani BBV aanvaar as 'n praktiese manier waardeur lede op 'n elementêre wyse redelike veldbrand bestuur kan toepas. Vlak 6 Brand Risiko Kaarte is deel van die Risiko en Hulpbron opname wat vlak 6 rampbestuur beplanning is. Vlak 6 Risiko Kartering is nodig om Sektor Veldbrand beplanning mee te doen. Imperani BBV Lidnommers is `n vereiste veld in die vorm en is op die Imperani BBV faktuur aangebring, sonder u Imperani BBV lidnommer sal die opname nie voltooi kan word nie.

 • Risiko Kaarte moet verkieslik reeds voltooi wees en as deel van die opname opgelaai word. Jy kan dit hier aflaai.
 • Gronde wat onder lede se beheer is moet elkeen afsonderlik op die Risiko en Hulpbron data basis aangebring word.
 • Kies die knop hier onder en voltooi die vorm.

Brandrisikobeplanning

Ons Vennote

Kontak Ons


Het jy enige vrae? Kontak ons!